هاست ریسلری آلمان

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

هاست ریسلری 20 گیگابایت
 • 20 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • نامحدود (UNLIMITED) پهنای باند
 • 4 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 100 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 150 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 150% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
هاست ریسلری 40 گیگا بایت
 • 40 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • نامحدود (UNLIMITED) پهنای باند
 • 4.2 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 120 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 170 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 150% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
هاست ریسلری 60 گیگا بایت
 • 60 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • نامحدود (UNLIMITED) پهنای باند
 • 4.4 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 150 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 200 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 170% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان
هاست ریسلری 80 گیگا بایت
 • 80 گیگا بایت مقدار فضا
 • سیپنل (کلاود لینوکس,لایت اسپید, آنتی شلر) کنترل پنل
 • نامحدود (UNLIMITED) پهنای باند
 • 4.5 گیگا بایت رم اختصاصی
 • 170 مقدار کانکشن لحظه ای
 • 220 مقدار پروسس (پردازش) لحظه ای
 • 180% سرعت
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود ادآن دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود ایمیل
 • به صورت هفتگی بکاپ
 • Let's Encrypt دارای SSl به صورت رایگان