سرورهای مجازی HDD آلمان

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

سرور مجازی رم 1- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 1 گیگابایت رم
 • 100گیگابایت هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 2- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 2 گیگابایت رم
 • 150گیگابایت هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 3- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 3 گیگابایت رم
 • 170گیگابایت هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 4- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 4 گیگابایت رم
 • 200گیگابایت هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 6- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 6 گیگابایت رم
 • 250گیگابایت هارد دیسک
 • 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 8- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 8 گیگابایت رم
 • 300گیگابایت هارد دیسک
 • 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 10- HDD

سیستم عامل انتخابی شما

 • 10 گیگابایت رم
 • 350گیگابایت هارد دیسک
 • 4 هسته با فرکانس 14800 مگاهرتزپردازنده هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • HDD نوع هارد
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل