سرور های مجازی nvme آلمان(هتزنر)

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

سرور مجازی رم 1 nvme
 • رم 1 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 20 گیگابایت
 • با فرکانس 3700 مگاهرتزپردازنده 1 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم2 nvme
 • رم 2 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 25 گیگابایت
 • با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده 2 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 3 nvme
 • رم 3 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 25 گیگابایت
 • با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده 2 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 4 nvme
 • رم 4 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 40 گیگابایت
 • با فرکانس 7400 مگاهرتزپردازنده 2 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 6 nvme
 • رم 6 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 70 گیگابایت
 • با فرکانس 11100 مگاهرتزپردازنده 3 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 8 nvme
 • رم 8 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 100 گیگابایت
 • با فرکانس 11100 مگاهرتزپردازنده 3 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل
سرور مجازی رم 10 nvme
 • رم 10 گیگابایت
 • NVMeهارد دیسک 120 گیگابایت
 • با فرکانس 14800 مگاهرتزپردازنده 4 هسته
 • پورت 1 گیگابیت
 • nvme نوع هارد
 • انتخابی شما سیستم عامل
 • 1 تا 3 ساعت کاری زمان تحویل