سرور کلاود لیزوب هلند (leaseweb)

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

جهت دیدن محصولات منوی کشویی را لمس کنید

سرور مجازی کلاود رم 1 گیگ لیزوب پلن micro

هلندلوکیشن

 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته با فرکانس 2000 مگاهرتز
 • فضای هارد 20 گیگابایت SSD
 • ترافیک 4 ترابایت
سرور مجازی کلاود رم 2 گیگ لیزوب پلن xsmall
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته با فرکانس 2000 مگاهرتز
 • فضای هارد 40 گیگابایت SSD
 • ترافیک 6 ترابایت
 • لوکیشن هلند
سرور مجازی کلاود رم 4 گیگ لیزوب پلن small
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته با فرکانس 4000 مگاهرتز
 • فضای هارد 60 گیگابایت SSD
 • ترافیک 8 ترابایت
 • لوکیشن هلند
سرور مجازی کلاود رم 8 گیگ لیزوب پلن medium

هلند

 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته با فرکانس 8000 مگاهرتز
 • فضای هارد 80 گیگابایت SSD
 • ترافیک 8 ترابایت
سرور مجازی کلاود رم 16 گیگ لیزوب پلن large
 • رم 16 گیگابایت
 • پردازنده 8 هسته با فرکانس 16000 مگاهرتز
 • فضای هارد 120 گیگابایت SSD
 • ترافیک 10 ترابایت
 • لوکیشن هلند
سرور مجازی کلاود رم 32 گیگ لیزوب پلن xlarge
 • رم 32 گیگابایت
 • پردازنده 12 هسته با فرکانس 24000 مگاهرتز
 • فضای هارد 180 گیگابایت SSD
 • ترافیک 10 ترابایت
 • لوکیشن هلند
سرور مجازی کلاود رم 64 گیگ لیزوب پلن 2xlarge
 • رم 64 گیگابایت
 • پردازنده 16 هسته با فرکانس 32000 مگاهرتز
 • فضای هارد 240 گیگابایت SSD
 • ترافیک 15 ترابایت
 • لوکیشن هلند